Jako prevenci proti šíření nemoci COVID-19 představujeme novou, plně automatickou dezinfekční bezalkoholovou bránu.

Epidemie koronaviru dokázala změnit naše představy o tom, co je normální. Přijali jsme za své řadu restriktivních opatření, které v souhrnu pomáhají zabránit masivnímu šíření nemoci, ale touha po návratu k běžnému životu však vede k rozvolnění ostražitosti a zvýšení rizika. Moderní brány s dezinfekčním prostředkem, který má potvrzen účinek na virus SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19, přináší vyšší stupeň prevence.

Plně automatické bráně s naší dezinfekcí trvá pouhých 3-5 sekund, aby zlikvidovala naprostou většinu potenciálně škodlivých mikroorganismů. Léčba virózy proti tomu trvá minimálně týden až čtrnáct dnů. Dezinfekce navíc dekontaminuje povrchy (oděvy, boty, předměty atd.) a brání tak dalšímu šíření virových epidemií.

Mezi hlavní vlastnosti brány patří stabilní a odolná nerezová konstrukce, jednoduchý provoz, bezdotykové výškové senzory, možnost použití v exteriéru i v interiéru a další. Dezinfekční brána navíc splňuje nařízení EU č. 528/2012, čl. 3, odst. 1 definice, písm. w/, schválení pro PT 1-5, a je testována s 99,99% účinností na virus SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19, skupina obalené viry (ÚOCHB AV ČR).

Více o dezinfekční automatické bráně TFP