MYTÍ VAŠICH RUKOU JE DŮLEŽITÉ, ZROVNA JAKO ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJŮ, KTERÝCH SE VAŠE RUCE CELÝ DEN DOTÝKAJÍ

Důkladná dezinfekce mobilních terminálů, tabletů, tiskáren, skenerů a dalších zařízení je důležitá zejména v pracovním prostředí a veřejných prostorách. Ukážeme Vám, jak správně postupovat.

Vzhledem k rychle se vyvíjející situaci s koronavirem COVID-19 dostáváme velké množství otázek o tom, jak by se měly naše výrobky čistit, abychom co nejlépe chránili pracovníky, kteří je používají v nemocnicích, skladech, obchodech apod . Tyto dotazy se týkají celého portfolia mobilních počítačů, skenerů a tiskáren, které nabízíme… a pocházejí z každého odvětví, které dnes obsluhujeme.

Čištění zařízení, která používají více pracovníků napříč směnami, je klíčovým požadavkem, který Zebra bere nejen v úvahu již při navrhování produktů, ale také při poskytování jasných pokynů směrem k zákazníkům a partnerům, jak je mohou nejúčinněji čistit a dezinfikovat.

Důležitou informací je, že neexistuje jednotný postup čištění pro všechny zařízení Zebra a je třeba se řídit jednotlivými návody u každého produktu.

Podrobné návody, jak postupovat při čištění produktů určených primárně pro zdravotnictví (produkty jsou označeny HC jako healthcare), jsou uvedeny na následujících lincích:

skenery | tiskárny | mobilní terminály

Pro modely non-healthcare přejděte na stránku s uživatelskými příručkami, zde si vyberete produktovou řadu, konkrétní produkt a v sekci "manuals" si otevřete návod, jednoduše zadáte pomocí zkratky ctrl+F vyhledat slovo "clean" a zde získáte přesné instrukce, jak postupovat krok za krokem při čištění krytů, tlačítek, obrazovek apod.

Rovněž získáte informace, které čistící prostředky jsou vhodné pro čištění a které nikoliv. Dostanete tím ucelený přehled, jak postupovat při manipulaci během dezinfikování, proto je nezbytně nutné tyto postupy znát.

K dispozici máme rovněž brožuru Best Practices for Prevention Infection, kterou napsal Darrel Hicks, uznávaný odborník pro kontrolu infekcí. Přestože byl tento dokument vytvořen pro zdravotnický průmysl, tato doporučení poskytují pevný základ pro společnosti ve všech průmyslových odvětvích při přijímání dalších opatření na ochranu zdraví zaměstnanců a zákazníků.

Společnost Zebra doporučuje, abyste co nejdříve přijali zásady čištění zařízení pro vaši společnost podle pokynů výrobce originálního zařízení (OEM). To pomůže zajistit, aby zaměstnanci řádně dezinfikovali mobilní zařízení, skenery, tiskárny a převzali tento návyk jako rutinní. Pomůžete tím také znovu ujistit vaše zaměstnance, že děláte vše, co je ve vašich silách, aby se zabránilo tomu, že sdílená zařízení se stanou potenciálním zdrojem přenosu virů.

Základem všeho jsou čisté ruce + čisté zařízení = to zaručí účinnější opatření proti šíření infekcí.

Za přeložení článku děkujeme společnosti Ingram Micro Czech Republic. Původní znění článku od Zebra Technologies naleznete zde.