• sales@tfpuniv.com
    • +420 736 641 989

Technologie čárového kódu je ideálním prostředkem pro automatizovaný sběr dat. Jeho základem je sekvence čar a mezer s definovanou šířkou. Nositelem informace není jen tištěná čára, ale i mezera mezi jednotlivými dílčími čarami. Krajní skupiny pak mají specifický význam a slouží pro synchronizaci čtecího zařízení - čteček nebo skenerů. Výhodou čárových kódů je přesnost zadávání a rychlost čtení. Množství potencionálních chyb se oproti ručnímu zadávání informací snižuje na minimum a zároveň lze získat informace několikanásobně rychleji, než při jejím zadávání pomocí klávesnice. Dalším nesporným kladem je flexibilita použití ve skladech, maloobchodu i velkých prodejních řetězcích, v potravinovém průmyslu i logistice. Posledním, ale velmi důležitým aspektem, je nízká pořizovací cena. V základu existují dva typy čárových kódů, podle jejich použití. 1D kódy mají omezenou kapacitu vkládaných informací a obsahují numerický nebo alfanumerický řetězec znaků. 2D kódy naproti tomu nabízí mnohem větší kapacitu a mohou obsahovat další doprovodné informace.